Celuloza
- Sep 05, 2017 -

Mikrokrystaliczna jest kryształ, który składa się z tysięcy lub dziesiątki tysięcy komórek na ziarna i jest powtarzany tylko o kilkadziesiąt cykli w kierunku osi kryształ. Powierzchnia: celuloza jest duża, właściwości powierzchni adsorpcji i aktywność powierzchniową są dość widoczne. Wyniki doświadczalne wykazały, że szczyt dyfrakcji (lub łuku dyfrakcji kryształ proszku) ma oczywiste poszerzenie i dyspersji wielkości cząstek w (100 ~ 2000) x10-10 m zakres kryształów o nazwie celuloza, która jest formą przejścia z kryształy do ciał amorficznych. Takie jak sadza jest mikro kryształ utworzony przez tysiące lub miliony komórek, 001-typ 002 dyfrakcji szczytów w dyfrakcji kryształ proszku sadzy są szczególnie rozproszone, podczas gdy 100 i 110 dyfrakcji jest ostrzejszy, który wskazuje, że w okresie C kierunek osi jest znacznie mniejszy niż w przypadku i B osi i że celuloza jest metastabilnym, będzie zwolnić określony ciepło krystalizacji, gdy zamienia się w stan krystaliczny.

Para: Celuloza spar

Następny: O stopy miedzi