Jak zmienić ciało palność tlenku glinu wysokiej temperatury
- Sep 05, 2017 -

Stabilność chemiczna tlenku glinu wysoka temperatura jest stosunkowo stabilny, jego Temperatura nagrzewania można dotrzeć do 220 stopni i gdy temperatura osiągnie 220 stopni wtedy zaczęło się do rozkładu endotermiczny, jeden rodzaj tlenku glinu wysokiej temperatury w Rozkład będzie emitować trzy krystalicznej wody, jeśli stały wzrost do 300 stopni, gdy dwa krystaliczne wody staje się miękkie aluminium kamień. Jeden rodzaj tlenku glinu wysokiej temperatury w procesie absorpcji ciepła jest rzeczywiście jego proces odwodnienia, w procesie polimeru prędkość nagrywania jest ułatwiony, ktoś będzie glinu wysokiej temperaturze w porównaniu do kaloryfera, to dlatego w ten proces to spowoduje, że prędkość nagrywania spowolnić, a ukaże się pary wodnej.

W rzeczywistości jest to jak osłabia spalin i, w procesie, kondensacja występuje, przyczyną rozpadu jest że jest sporo pochłanianie ciepła, w rozkładu można całkowicie zwolniony, ponieważ emituje tylko gazu, jak niektórzy toksyczne, łatwopalne, żrące gazu nie jest produkowany.